CO?

single-image

Druhá otázka zní: CO?

Otázka KDE? je o čestnosti se sebou samým. Otázka CO? je o odpovědnosti za svůj život.

Co mě přivedlo tam, kde jsem teď?

Je to naše osobní zodpovědnost za všechno, co se s námi stalo, co se s námi děje teď a co se bude dít v budoucnu.

Další související otázka je následující. Velmi lehká.

Kdo mě přivedl tam, kde jsem teď?

My. Sami. Pouze a jenom my. Žádné další možnosti!

Ani rodiče, ani země, ani sousedé, ani vedení, ani přátelé, ani partneři, přestože Vás zklamali nebo zradili, ani prezident, ani předseda vlády. Jenom my sami jsme se dostali na to místo, kde jsme teď.

A to platí pro všechny situace, k nimž již došlo nebo ke kterým ještě dojde.

Ale otázka byla – CO?

Co mě přivádí na místo, kde jsem teď?

Vezměme si všechny odpovědi ze sekce KDE?, které jsme nalezli, když jste určili svou polohu v klíčových oblastech života  a zeptejte se sami sebe. CO z toho mě přivádí na místo, kde jsem teď? Odpovědi nám dá náš život. Naše jednání –  správné a špatné podle našeho názoru, naše zkušenosti – pozitivní nebo negativní.

Co mě přivedlo k tomu, že vydělávám deset tisíc korun měsíčně? Co mě přivedlo k tomu, vstávat každý den v 6 hodin ráno, když se mi to nelíbí? A jít do práce, kterou nemam rada?

Co mě přivedlo k tomu, že mě partner opustil?

Co mě přivedlo k tomu, že jsem líná?

Co mě přivedlo k tomu, že se nemohu organizovat?

A tak dále!

To jsou pouze moje orientační otázky a každý člověk má své vlastní. Od velmi ostrých až po velmi intimní.

Pokud si někdo myslí, že se jedná o to, „kdo je tady ten špatný?“, mýlí se.

Příčina  absolutně  není v tom, že jsme špatní. Protože jsme všichni dobří. I tohle není žádná novinka ? .

Důvodem je nepochopení sebe samotného. Protože neslyšíme sami sebe,  svůj vlastní vnitřní hlas. A jen my sami ho můžeme slyšet.

V dnešní době je obtížné se zaměřit na sebe a své úkoly. Žijeme v éře informačního šumu, který je dnes všude. Všude kolem nás je příliš mnoho verbálního smogu. Čím víc cizích myšlenek, tím tišší je náš vlastní hlas. Neustálá přítomnost v internetovém toku oslabuje schopnost sebevědomí.

Proto je podstatou odpovědí na otázku CO? – pochopení následujícího:

Jaké Vaše myšlenky a postoje nás dovedly k aktuálnímu bodu.

Například jaké myšlenky, postoje a akce vám pomohly dosáhnout určité úrovně: kariéra, obchod, úspěch ve sportu, dobré vztahy (vyberte, na co jste hrdí).

A jaké myšlenky, postoje, činy vás vedou k selháním nebo vám brání v realizaci toho, co chcete: zbohatnout, přestat kouřit, zhubnout, vytvářet harmonické vztahy atd. To platí pro všechno.

To je jako koule z vlny, která se musí rozmotat. Jako zelí, u kterého odstraňujeme vrstvu po vrstvě, dokud se nedostaneme k jádru nejhlubších myšlenek a postojů.

Odpovědi nepřijdou okamžitě. Může to trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce. Pokud odpověď nepřihází, „noste“  otázku pořad s sebou a pište na papír nebo do bločku vše, co Vás v této souvislosti napadne.

Pokud budete chtít odpověď opravdu slyšet, určitě přijde. Odpovědi mohou byt ale tvrdé. Věřili jste v jednu věc a tady se ukázalo, že se objevuje další. Je to těžké. Já vím. Ale je nutné tím projít a překonat to.

Toto se nazývá „osobní odpovědnost za vlastní  život“.

Je důležité si uvědomit, že v této fázi neměníme své nastavení. Jen se s ním seznamujeme a uvědomujeme si, co máme uvnitř.

Například:

– Co mě vedlo k tomu, že vydělávám málo?

– Nedostatek sebe disciplíny nebo potřebných znalostí a dovedností.

– Co mě vedlo k nedostatku sebe disciplíny?

–  Jsem líná.

– Co mě vedlo k tomu, že jsem líná, abych dělal práci, kterou jsem si vybrala?

Ne každý si takovou otázku může položit, protože na to je potřeba určité odvahy. Mnoho lidí se točí v kruhu „lenost – sebe disciplína“. Zdá se, že jakmile přestanou být líní, pak bude všechno skvělé! Ale tady je potřeba se vrátit k otázce KDE? a zeptat se:

– Jak dlouho už překonávám lenost a cítím její zničující účinky?

Pokud se ukáže, že tento příběh trvá již měsíce a roky, pak se musíte znovu ptát:

Co mě vedlo k tomu, že jsem tak chronicky líný, že dělám práci, kterou jsem si vybral/a?

Nejsem líný/líná na to, abych letěl/-a k moři, kdybych měl/-a šanci. Nejsem příliš líný/líná na to, jít s kamarádem/-kou   na pivo nebo víno. Ano, na spoustu věcí nejsem vůbec líný/líná.

To jsou jen a pouze příklady. Počítám s vaší schopností číst mezi řádky ?

Odstraňujte vrstvu po vrstvě. Začněte tím, jestli to je vůbec to, co chcete dělat. Pokud dojdete k tomu že ano, tak CO může být příčinou?

Například:

nedostatek energie,

některé nevyřešené problémy, které vysávají plný potenciál, nebo něco jiného.

Anebo to je ono, ale proces realizace je těžký a neodpovídá vašim vnitřním nastavením.

Každý má v sobě svou vlastní divočinu a hloubky, do kterých můžete potápět jen vy sami. Bez potápěčského vybavení. Není to snadné. Ale stojí za to.

Je to příležitost k tomu, abychom se spřátelili sami se sebou a začali si žít svůj život naplno a užívat si ho.

Třetí otázkou, jednou z nejlogičtějších, pro mě je PROČ?

DALŠÍ ČLÁNKY